ZŠ - O nás

Základní škola je příspěvkovou organizací, která byla 1. 1. 2005 sloučena s mateřskou školu a školní jídelnou v Úvalně. Zřizovatelem je Obec Úvalno. Vesnice se nachází v Moravskoslezském kraji 6 km od města Krnov v blízkosti polských hranic.

budova ZŠ

Základní škola je malotřídní školou s kapacitou 60 žáků. Ve třech třídách se vyučuje 1. – 5. ročník, první ročník bývá samostatný. Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola plná pohody. Kromě kmenových učeben jsou k dispozici také dvě specializované: počítačová a učebna pro HV, VV a PČ. V odpoledních hodinách nabízí ZŠ kroužky AJ, VV, hra na zobcovou flétnu, florbal… Součástí školy je také školní družina, stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v budově MŠ vzdálené 300m.

V létě 2010 byla dokončena postupná celková modernizace školy. Budova má nová plastová okna, nové sociální zařízení, dlažbu na chodbách, vybavení šaten, školní družiny, tělocvičny, renovace parket. Modernizace byla hrazena z prostředků získaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko EU a OÚ Úvalno. Z projektu Modernizace ve výuce z OP VK má škola nově vybavenou počítačovou učebnu, dvě interaktivní tabule, multifunkční zařízení a digitální učebnice.

multifunkční hřiště

V areálu školy se nachází tělocvična, velká zahrada a víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno z prostředků EU. Tělocvična slouží dětem nejen k výuce TV, ale v odpoledních hodinách ji využívá ŠD a probíhají zde i sportovní kroužky. Tělocvičnu si může pronajmout i široká veřejnost ke společenským aktivitám.