Počet přístupů:

Video: Vánoční setkání ZŠ Úvalno

Novinky

    19. 6. 16:00 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků v ZŠ
    20. 6. 15:00 Pasování prvňáčků na čtenáře
    23. - 27. 6. Škola v přírodě
    27. 6. 16:00 Rozloučení s pátým ročníkem na OÚ
    28. 6. 8:00 - 8:45 Rozdávání vysvědčení
    28. 6. 2019 Provoz ŠD do 12:30